Zápis do 1. tříd

Tento odkaz bude aktivní od 15. 4. 2020 od 7:00 hod.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis bude probíhat v termínu:

15. 4. 2020 – 24. 4. 2020 od 7:00 do 14:00 hod.

Naše škola bude přijímat přihlášky prostřednictvím online zápisu na webových stránkách školy, který bude zpřístupněn až 15. 4. 2020 od 8:00 hod.

Online přihlášku vyplňte, nezapomeňte vybrat zaměření školy, důležitá je pro nás první volba, k té budeme přihlížet. Náhradní zaměření je přednastaveno od poskytovatele online služby. Vyberte jakoukoli variantu.

  • Běžné třídy: základní vzdělávání zaměřené na jazykovou výuku – více 
  • Montessori: základní vzdělávání s prvky Montessori – více 
  • Speciální třídy pro děti s dg. PASvíce

Potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že nejste schopni podat elektronickou přihlášku, lze přihlásit dítě i osobně. Je však nutné objednat se předem na určitou hodinu (tel. 602 534 463).

Po odeslání elektronické přihlášky Vám přijde potvrzovací mail, kde bude uveden další postup a bude v něm předvyplněná žádost o přijetí (popř. žádost o odklad) ke stažení, doplnění a podepsání. Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí musí být škole doručena jedním z následujících způsobů, přičemž ve všech případech přihlášku tvoří řádně vyplněný formulář žádosti a kopie rodného listu dítěte:

  •  Elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem do datové schránky školy (jh8mqw8).
  •  E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zs@zsukrajinska.cz.
  • Vytištěná a podepsaná poštou na adresu školy nebo přímým vhozením do schránky ve škole.

 V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, vytiskne vám ji škola a vy ji přijdete i s rodným listem dítěte podepsat. Je však nutné objednat se předem na určitou hodinu (tel. 602 534 463).

Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn po ukončení správního řízení. Po odeslání přihlášky bude na Vámi uvedený email zasláno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 

Odklad školní docházky:

K zápisu je nutné se přihlásit, i když budete požadovat odklad školní docházky. Dokládá se:

  • žádost o odklad, 
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení, nebo
  • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

      

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI