Výzva k podání nabídky

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky do 2 mil. Kč bez DPH na akci :

„Úprava zdroje tepla objektu školní jídelny, kuchyně a školní družiny v ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba, přísp. org.“.

Výzva k podání nabídky

Rozpočet

Technická zpráva

Dispozice

Schéma

Axonometrie

Výkaz

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI