Výsledky zápisu na školní rok 2022/2023

Aktualizováno 4. 5. 2022

 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 zveřejněno 20.4.2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165  odst. 2 písm. e)  a § 183 odst. 2 zák. č. 561//2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizaci od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito registračními čísly:

BĚŽNÁ TŘÍDA A MONTESSORI TŘÍDA

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 OF267
2 55SJC
3 AS5VT
4 N9RI5
5 ZNEIO
6 SKEAC
7 IZ3HB
8 BBVBU
9 AUI8D
10 AMFHP
11 8QFFZ
12 YP3U2
13 6H0YE
14 7DXX8
15 BIKXQ
16 IQIGS
17 R9RN9
18 YAF4H
19 XV2GX
20 49S30
21 N42W7
22 FBTDK
23 KHG9N
24 WRZAK
25 Z0I3T
26 1WROL
27 AHHE1
28 ORS17
29 R6ZPR
30 TPU1I
31 1ZCDJ
32 QATN7
33 8WKHF
34 P3RFP
35 5S8RL
36 EV96C

 

 
Přijatí SPECIÁLNÍ TŘÍDA  – zveřejněno 29. 4. 2022

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 GGZV2
2 VQ9LP
3 N63UW
4 IR530

 

 Nepřijatí SPECIÁLNÍ TŘÍDA  – zveřejněno 22. 4. 2022

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 Z1CA9
2 SRTAQ
3 K6GZ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

 

Mgr. Petr Neshoda, ředitel školy

 

 

 

SPECIÁLNÍ TŘÍDA  – vzali svou žádost zpět

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 2ROUI

 

 

Běžná a Montessori třída

Svou žádost vzali zpět

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 PN2OP
2 CE25U
3 J0HYW
4 7BABU
5 O29EH
6 PEEB6
7 RDAP9

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI