Výsledky zápisu do 1. tříd

Od 1. 9. 2013 budou na naší škole otevřeny dvě malé 1. třídy (přibližně 18 žáků v každé třídě).

V květnu 2013 se uskuteční třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na kterou obdrží zákonní zástupci písemnou pozvánku.

Na této schůzce budou seznámeni s třídními učiteli,  průběhem vyučování v 1. třídě, zabezpečením školních potřeb a provozem ve školní družině.

Zodpovíme všechny vaše dotazy.

 

Výsledky zápisu do 1. tříd  – rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání k 1. 9. 2013

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI