Volby do školské rady

Ředitel školy v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady vyhlašuje na 2. 10. 2023 řádné volby do školské rady.

Žádám Vás, abyste zvážili svou kandidaturu, případně navrhli jiného kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků a svůj návrh předložili volební komisi nejpozději do 15. 9. 2023 jedním z uvedených způsobů:

 • osobně v kanceláři školy
 • poštou na adresu školy
 • elektronicky na e-mail zs@zsukrajinska.cz

Navržený kandidát bude osloven k doplnění kandidatury o některé osobní údaje.

Informace o průběhu voleb

 1. Volby probíhají tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 2. Oprávněnými voliči zákonných zástupců nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilého žáka školy a pro zástupce pedagogů pedagogičtí pracovníci školy.
 3. Poté, co volební komise ověří, zda je volič oprávněn volit, obdrží hlasovací lístek.
 4. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše tolik pořadových čísel před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas, kolik kandidátů je v daných volbách do školské rady voleno.
 5. Hlasovací lístek vloží oprávněný volič do urny umístěné ve volební místnosti.
 6. Za neplatný hlasovací lístek je považován takový:
  1. Na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno.
  2. Na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů,
  3. Který je přetržen.

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI