Určená škola pro děti rodičů vybraných profesí

Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 19. března 2021 naše škola pokračuje v zajištění nezbytné péče o děti do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 15. února 2021 do 28. března 2021 v rozsahu 5 pracovních dní (pondělí – pátek).

Týká se zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 zaměstnanci zařízení školního stravování,
 zaměstnanci České pošty, s. p., starostové obcí

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem o pobyt svých dětí na naší škole, aby zaslali mail na zs@zsukrajinska.cz s uvedením

  • jméno, příjmení, třída;
  • doba pobytu na naší škole od – do;
  • co nejpřesnější čas příchodu a odchodu (provoz zajišťujeme od 6 hod. do odpoledne);
  • stravování ve školní jídelně ANO – NE (strava je zdarma);
  • kontakt na zákonné zástupce.

Budeme se snažit zajistit dětem online výuku na kmenové škole, proto jim dejte přístupové údaje (mohou mít i vlastní technické zařízení (IT techniku), pracovní sešity, úkoly a příp. jiné potřebné věci.

Žáci musí mít roušku, jednu na dopoledne, druhou v sáčku připravenou na odpoledne.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI