Testování 22. a 29. 11. 2021

Dle opatření MZd umožní škola nebo školní družina osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud žák  podstoupil v termínech 22. a 29. 11. 2021  vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

Testování bude provedeno bezprostředně po příchodu do školy. žák, který nebude v den testování ve škole, se bude testovat bezprostředně po návratu do školy v daném aktuálním týdnu. 

Opět chci zdůraznit, že bude prováděn samoodběr! V manuálu se píše, že zhruba 2,5 cm do nosní dírky. Nikdo nebude nad dítětem stát a nutit ho, aby překročilo míru bolesti. Prostě bude to provádět tak, aby mu to nebylo nepříjemné. Teprve až potom k testování přistoupí pedagogický pracovník, který dítěti pomůže s vyhodnocením testu. 

V rámci testování mohou žáci použít vlastní testy schválené ministerstvem zdravotnictví (nutno předem informovat ředitele školy). Rodiče mohou odmítnout testování svých dětí a v tom případě je dítě  povinno mít po celou dobu zakryta ústa i nos ochranným prostředkem (respirátorem, chirurgickou rouškou)

Testovat se nemusí žáci, kteří 

  1. byli očkováni 
  2. prodělali onemocnění COVID-19 a jejich pozitivní PCR test není starší 180 dnů  
  3. doloží výsledek negativního PCR testu ne staršího 72 hodin (antigenní test platí 24 hodin), 

Bod 1, 2, 3 prokážete potvrzením v elektronické nebo papírové formě, které předložíte řediteli školy nejpozději v den testování.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI