Školní kolo recitační soutěže žáků II. stupně

Dne 9. 2. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků II. stupně. Letošní ročník byl komorního ladění, jelikož díky vysoké nemocnosti a dalším školním aktivitám se jej zúčastnilo pouze 10 žáků.  I přes tento malý počet si porota (paní učitelka Kvěťáková, Sztefková a Šindelářová) mohla naplno užít krásné recitátorské výkony. V kategorii 6. a 7. tříd si první místo vybojovala Terezka Kabelková, druhou příčku pak obsadil Michael Dávid. Mile potěšili porotu benjamínci letošního ročníku Michal Dlouhý a Adam Tomášek z 6. A, kteří si vybojovali třetí místo a jsou příslibem do budoucna.

V kategorii 8. a 9. tříd byl porotou nejvíce oceněn výkon Viktorie Elblové z 9. A, která si pro své vystoupení vybrala verše nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. Druhé místo náleží Kláře Mertové z 8. A. Čestného uznání za umělecké zpracování přednášeného textu se dostalo Petru Bystroňovi a Tomáši Czolkovi.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI