Rok 2020

Co nás čeká v nejbližší době:

 • Pokračování ve výuce s rodilým mluvčím.
 • V lednu lyžák.
 • Den otevřených dveří.
 • V dubnu zápis do 1. tříd.

Co všechno jsme si nadělili v roce 2019:

 • •Byla otevřena nová moderní digitální jazyková laboratoř.
 • Úspěšně probíhá výuka s rodilým mluvčím v hodinách JA a kroužcích.
 • Ve škole je rodičům a žákům k dispozici školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, speciální pedagog, školní psycholog.
 • Chodili jsme bruslit a navštěvovali jsme sportovní centrum Fajne.
 • Zúčastnili jsme se sportovních a vědomostních soutěží a olympiád. Zaznamenali jsme výborný výsledek v matematickém Klokanovi a tradičně velmi pěkná umístění v okresním kole zeměpisné olympiády. Ve sportu jsme bodovali v okresním kole ve fotbalu.
 • Zapojili jsme se do charitativních akcí.
 • Pokračovali jsme ve večerních návštěvách divadla.
 • Založili jsme školní facebook.
 • Za pomoci zřizovatele jsme zrekonstruovali WC na pav. S ve 2. poschodí a pav. A

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI