Sponzorování

Děkujeme sponzorům za pomoc s materiálním vybavením školy

footer-logo

Firma Canis Safety, a.s. věnovala naší škole v roce 2008 finanční prostředky na dovybavení keramické dílny – konkrétně na  nákup hrnčířského kruhu

161

v roce  2009 jsme díky nemalé finanční podpoře této firmy mohli vybudovat obložení v šatnách a na chodbách u  tělocvičny.

IMG_1574

Díky podpoře KMC Group, s.r.o. jsme pořídili v r. 2008 nový dataprojektor.

Firma Jakuba Haščina nám věnovala regály do keramické dílny.

Na zlepšení materiálních podmínek školy se podílí všichni rodiče svým příspěvkem do SRPŠ, které nám přispívá na nákup pomůcek a materiálu pro výuku nad rámec rozpočtu.

Firma LANOCEL pomohla k zakoupení potřeb pro speciální třídu.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI