Společné vzdělávání na Ukrajinské

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005709

 

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory – školního speciálního pedagoga. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá zlepšit podmínky pro jejich úspěšnou integraci.

Cílem jedné z aktivit projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Další aktivita vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků a je zaměřena na realizaci klubu zábavné logiky a deskových her.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI