Škola trochu jinak

Číslo projektu: CZ 1.07/1.2.10/03.0021

 

 

 

Dne 19. 6. 2017 se uskutečnil praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS v rámci udržitelnosti projektu

Po pěti letech od ukončení projektu byly řešeny odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci udržitelnosti projektu se na naší škole uskutečnil 5. 6. 2017 odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti, na kterém jsme předvedli a zhodnotili užití výstupů projektu v praxi.

 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na praktický a odborný seminář v rámci udržitelnosti projektu Škola trochu jinak.

Již  5. rokem pořádáme v rámci udržitelnosti:

5. 6. 2017 odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti – pozvánka

19.6. 2017 praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS – pozvánka

 

návratka

 

Po čtyřech letech se opět v rámci udržitelnosti projektu  uskutečnily semináře:

Dne 13. 6. 2016 za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy  se na  praktickém semináři pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS řešily odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

DSCF2618

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem  odborného semináře pedagogů a odborné a laické veřejnosti  dne 6. 6. 2016  bylo opětovně představit projekt a vytvořené metodiky IVP, výukové hodiny reedukační péče a psychoterapeutické metody. Na programu byla také odborná diskuze k získání podnětů pro aktualizaci a doplnění metodik a možnost implementace našich výstupů do jiných zařízení.

DSC09634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na praktický a odborný seminář v rámci udržitelnosti projektu Škola trochu jinak

Již  4. rokem pořádáme v rámci udržitelnosti:

13.6. 2016 praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS – pozvánka

6. 6. 2016 odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti – pozvánka

návratka

 

V rámci udržitelnosti projektu se uskutečnily semináře:

Dne 9. 6. 2015 za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy  se na  praktickém semináři pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS řešily odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem  odborného semináře pedagogů a odborné a laické veřejnosti  dne 8. 6. 2015  bylo opětovně představit projekt a vytvořené metodiky IVP, výukové hodiny reedukační péče a psychoterapeutické metody. Na programu byla také odborná diskuze k získání podnětů pro aktualizaci a doplnění metodik a možnost implementace našich výstupů do jiných zařízení.

Výstupy k projektu jsou k dispozici na vyžádání – zs@zsukrajinska.cz

 

 

 

 

Zveme Vás na praktický a odborný seminář v rámci udržitelnosti projektu Škola trochu jinak

Již  3. rokem pořádáme v rámci udržitelnosti:

praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS – pozvánka

odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti – pozvánka

 

V rámci udržitelnosti projektu se dne 12. května 2014 uskutečnily semináře:

Za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy  se na  praktickém semináři pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS řešily odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem  odborného semináře pedagogů a odborné a laické veřejnosti  bylo opětovně představit projekt a vytvořené metodiky IVP, výukové hodiny reedukační péče a psychoterapeutické metody. Na programu byla také odborná diskuze k získání podnětů pro aktualizaci a doplnění metodik a možnost implementace našich výstupů do jiných zařízení.

 

V rámci udržitelnosti projektu zveme zájemce na odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti

12. května 2014 od 16.00 hodin.

Pozvánka

Návratka

Dále se v rámci udržitelnosti uskuteční dne 12. května 2014 od 16.30 hod.  praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS. Po dvou letech od ukončení projektu budou za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy řešeny odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V rámci udržitelnosti projektu se dne 17. 6. 2013 uskutečnil praktický seminář pedagogů s rodiči dětí s dg. PAS.

Za účasti partnera ze ZŠ Kpt. Vajdy  se řešily odborné poznatky a zkušenosti z procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dne 3. 6. 2013 se uskutečnil odborný seminář pedagogů a odborné a laické veřejnosti  s cílem opětovně představit projekt a vytvořené metodiky IVP, výukové hodiny reedukační péče a psychoterapeutické metody. Na programu byla také odborná diskuze k získání podnětů pro aktualizaci a doplnění metodik a možnost implementace našich výstupů do jiných zařízení.

 

25. června 2012 se na naší škole uskutečnila závěrečná konference k projektu Škola trochu jinak.

Účastníci konfernce získali metodické materiály zaměřené na:

Oblast volnočasových aktivit:

Metodické materiály pro zavedení nových psychoterapeutických metod práce s využitím volnočasových aktivit ve školní družině pro žáky s dg. PAS v oblastech:

Nácvik tělesných (rehabilitačních cvičení).

Muzikoterapie.

Arteterapie.

EVVO v rámci vzdělávací oblasti dítě a příroda.

Oblast IVP:

Školní metodická příručka pro zpracování IVP včetně zpracovaných 30 pilotních (modelových) individuálních vzdělávacích plánů pro vybraný okruh nejčastěji se vyskytujících poruch.

Oblast reedukační péče:

Školní metodická příručka pro hodiny reedukační péče

40 inovativních výukových jednotek reedukační péče s využitím interaktivní tabule

32 inovativních výukových jednotek reedukační péče s využitím notebooků

30 metodických listů pro práci s metodou FIE

 [nggallery id=432]

28. 3. 2012  na ukázkové hodině  se rodiče aktivně zapojili do výtvarné činnosti

[nggallery id=401]

Dne 17. 10. 2011 se uskutečnila zahajovací konference k tomuto projektu.  Účastníci konference byli seznámeni s plánovanými aktivitami, cíli a výstupy projektu.

[nggallery id=358]

29. 11. 2011 proběhla první ukázková hodina pro rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 11. 2011 se uskutečnil workshop partnera pro ostatní pedagogy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 1. 7. 2011  byla zahájena realizace projektu s názvem „Škola trochu jinak“ na   který naše škola získala finanční prostředky z globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském.

 

Tento projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání zavedením  inovativních metod a metod s využitím ICT a je rozdělen na tři hlavní části.

 

V první oblasti se zaměříme na zavedení nových psychoterapeutických metod práce se žáky s využitím volnočasových aktivit.

 

Ve druhé oblasti budeme zpracovávat pilotní individuální vzdělávací  programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Třetí klíčovou aktivitou je tvorba výukových materiálů v souladu s ŠVP/RVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané žáky  v rámci reedukační péče.

 

Na všech aktivitách budou s námi spolupracovat partneři – odborníci z PPP a ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.

 

Další naší snahou je zvýšit odborné kompetence pedagogů školy v oblasti speciální pedagogiky formou účasti na  externích vzdělávacích aktivitách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt vznikl za přispění Nadace OKD.

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI