Podpora jazyků na Ukrajinské

8 Naše škola získala finanční prostředky na projekt Podpora jazyků na Ukrajinské v celkové výši 1 143 045 Kč.

V rámci projektu bude zejména posílena jazyková výuka

•Žáci 5.-9. tříd budou mají  v rámci výuky anglického jazyka zařazenu 1 x týdně výuku s rodilým mluvčím po celý školní rok.

 •Děti, které navštěvují školní družinu a jsou ohroženy případným školním neúspěchem v oblasti jazykové výuky, mají možnost navštěvovat zdarma v rámci školní družiny kroužek AJ. 

Také byly zřízeny kroužky doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky.

Další realizované šablony v ZŠ a ŠD:

Vzdělávání pedagogického sboru

Vzájemná spolupráce

Projektové dny ve škole i mimo školu

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI