My to společně zvládneme

 

 

 

Výstupy projektu jsou k dispozici na vyžádání – zs@zsukrajinska.cz

 

 

11. prosince 2014 se na naší škole uskutečnily 2 akce:

ukázková hodina ke sdílení poznatků a metod dobré praxe pro pedagogickou a laickou  veřejnost, na které se účastníci seznámili se vzniklými produkty a materiály projektu

a

závěrečná konference byla zaměřená na závěrečné shrnutí, předvedení a předání výstupů projektu

Ukázková hodina ke sdílení poznatků metod dobré praxe pro pedagogickou a laickou veřejnost

Dne 11. prosince 2014 se na naší škole uskuteční

  • od 16.00 hod. ukázková hodina a sdílení poznatků metod dobré praxe pro pedagogickou a laickou veřejnost

Pozvánka

  • od 17.00 hod. závěrečná konference

Pozvánka

 

 

Ukázkové hodiny pro rodiče

Probíhá realizace ukázkových hodin, na kterých se rodiče mohou seznámit s výstupy projektu.

11. 6. 2014 – výroba šperku pro mámu

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4.2014 – nácvik sociálních dovedností

DSC05002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 4. 2014 Velikonoce – zvyky a tradice

IMG_8692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 2. 2014 – společné vaření

P1040769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pět pedagogů naší školy bylo proškoleno metodou FIE.

P1080707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nově zrekonstruované kuchyňce  probíhá tvorba metodických materiálů pro zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v předmětu člověk a svět práce.
IMG_7030

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 2. října 2013 proběhla na naší škole zahajovací konference k projektu My to společně zvládneme. Účastníkům byl představen projekt, seznámili se s jeho cíli a plánovanými výstupy. Součástí konference byla praktická ukázka nácviku sociálních dovedností.

[nggallery id=584]

Dne 2. října 2013 od 16.00 hod. se uskuteční zahajovací konference k projektu „My to společně zvládneme“ – viz.

pozvánka.

Zájemci o účast na této konferenci se mohou přihlásit připojenou

návratkou

 

 Dne 1. 6. 2013 byla zahájena realizace projektu s názvem „My to společně zvládneme“, na který naše škola získala finanční prostředky z globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je zaměřen na podporu integrace žáků s dg. PAS do běžné výuky vytvořením metodik pro vzdělávací oblast člověk a svět práce a  metodických materiálů pro rozvoj ICT dovedností za použití tabletů na 1. stupni ZŠ.

Dalším cílem projektu je  na nácvik skupinových sociálních a komunikačních dovedností žáků s dg. PAS a psychologická podpora rodičů cestou skupinové práce.

Jedním z výstupů projektu je proškoleni pedagogických pracovníků v oblastech nácviku sociálních dovedností a práci metodou  FIE.

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI