Jazyková laboratoř pro 21. století

Projekt číslo: CZ 1.07//1.1.07/03.0061

Výstupu projektu jsou k dispozici na vyžádání – zs@zsukrajinska.cz

 

Dne 5. 6. 2017 se uskutečnila prezentace výuky v jazykové laboratoři. Pedagogické a laické veřejnosti jsme po pěti letech od ukončení projektu předvedli naše zkušenosti s možností implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných zařízeních.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 7. 6. 2017 se uskutečnil odborný seminář pro pedagogy školy – předvedli jsme a zhodnotili naše zkušenosti s implementací námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovní listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných zařízeních.

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhnou na naší škole tyto akce:

odborný seminář pro pedagogy školy 7. června 2017

a

5. června 2017 prezentace výuky v jazykové laboratoři pro pedagogickou i laickou veřejnost, na které jsme se   podělíme o  naše zkušenosti s možností implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných  zařízeních.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili zasláním návratky na zs@zsukrajinska.cz.

 

 

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhly 30. 5. 2016  na naší škole tyto akce:

odborný seminář pro pedagogy školy

DSCF2531

 

 

 

 

 

 

 

prezentace výuky v jazykové laboratoři pro pedagogickou i laickou veřejnost, na které jsme se  jsme  podělili o  naše zkušenosti s možností implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných  zařízeních.

DSCF2548

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhnou dne 30. 5. 2016 na naší škole po čtyřech  letech od ukončení projektu tyto akce:

Odborný seminář pro pedagogy – pozvánka

Prezentace výuky v jazykové laboratoři – pozvánka

Návratka

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhly na naší škole tyto akce:

Dne 18. 5. 2015 od 18 do 20 hod. se uskutečnila prezentace výuky v jazykové laboratoři pro pedagogickou i laickou veřejnost. Na prezentaci jsme se podělili o  naše zkušenosti s možností implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných  zařízeních.

 

Tomuto semináři dne  18. 5. 2015 předcházel odborný seminář pro pedagogy školy (od 14 do 16 hod.)  s cílem získat nové  podněty a provést aktualizaci metodik.

V rámci udržitelnosti projektu proběhnou dne 18. 5. 2015 na naší škole po třech letech od ukončení projektu tyto akce:

Odborný seminář pro pedagogy – pozvánka

Prezentace výuky v jazykové laboratoři – pozvánka

Návratka

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhly na naší škole tyto akce:

Dne 12. 5. 2014 se uskutečnila prezentace výuky v jazykové laboratoři pro pedagogickou i laickou veřejnost. Na prezentaci jsme se podělili o  naše zkušenosti s možností implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů, pracovních listů, prezentací, testů, zvukových a obrazových multimediálních záznamových materiálů na jiných  zařízeních.

Dne  26. 5. 2014 byl uspořádán odborný seminář pro pedagogy školy s cílem získat nové  podněty a provést aktualizaci metodik.

 

V rámci udržitelnosti projektu proběhly na naší škole tyto akce:

Dne 17. 6. 2013 se uskutečnila prezentace výuky v jazykové laboratoři pro pedagogickou i laickou veřejnost. Obsahem prezentace byla možnost implementace námi vytvořených inovativních digitálních výukových materiálů na jiných zařízeních.

Dne 3. 6. 2013 byl uspořádán odborný seminář pro pedagogy školy s cílem získat nové  podněty a provést aktualizaci metodik.

6. června 2012 se v jazykové učebně naší školy uskutečnily tři akce

  • závěrečná konference, jejímž cílem bylo celkové zhodnocení projektu,
  • ukázková hodina zaměřená na praktické ukázky,
  •  závěrečný workshop, na kterém byly předány poznatky a zkušenosti z tvorby digitálních učebních materiálů ostatním pedagogům školy

Účastníci těchto akcí získali sborníky určené pro výuku anglického a německého jazyka, které jsou  tvořeny digitálními výukovými materiály.

Ukázková hodina

[nggallery id=423]

Závěrečná konference

[nggallery id=422]

Závěrečný workshop

 

 

Dne 11. dubna 2012 od 8 do 10 hod. se uskutečnila ukázková hodina pro pedagogickou veřejnost. Náplní této hodiny bylo seznámení s prací v digitální jazykové laboratoři, možnost praktického vyzkoušení digitálních výukových materiálů, předání zkušeností  a zodpovězení dotazů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 31. 10. 2011 se uskutečnil interní workshop pro ostatní pedagogy a zahajovací konference a pracovní workshop. Přítomní byli seznámeni s projektem, jeho cíli a výstupy. Byly jim předvedeny první vytvořené digitální výukové hodiny a sami si mohli práci v jazykové laboratoři vyzkoušet.

[nggallery id=366]

 

 

Dne 1. 7. 2011  byla zahájena realizace projektu s názvem „Jazyková laboratoř pro 21. století“,na  který naše škola získala finanční prostředky z globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na zavedení inovativních metod ve výuce cizích jazyků s cílem zvýšit zájem dětí a motivovat je k výuce cizích jazyků.

Budou vytvořeny digitální výukové materiály, které budou využívány v nově zřízené jazykové učebně pro výuku jazyka  anglického a německého.

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI