ERASMUS+

CLIL na ZŠ Ukrajinská

Pod tímto názvem byl schválen projekt v rámci programu ERASMUS+.

Projekt je zaměřen na tyto cíle:

  • zvýšení jazykových a odborných kompetencí vybraných klíčových pedagogických pracovníků školy pro pilotní zavedení metody CLIL do výuky,
  • výšení motivace pedagogů k budoucí spolupráci na mezinárodní úrovni,
  • rozšíření sítě zahraničních partnerských subjektů,
  • modernizace a zatraktivnění výuky.

Celková výše dotace 11 828 EUR.

Projekt trvá od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI