Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020

V následujícím půlroce se přibližně 590 žáků 1. stupně z deseti porubských základních škol zúčastní ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020“, na jehož financování se podílí také Moravskoslezský kraj. Celkem osm turnusů ozdravných pobytů se od 7. října 2019 do 27. března 2020 uskuteční postupně v turistickém středisku Malá Morávka – Karlov pod Pradědem v Jeseníkách. Cílem projektu je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol městského obvodu Poruba a zlepšení jejich zdravotního stavu. Plánované ozdravné pobyty budou uskutečněny v lokalitách s vysokou kvalitou ovzduší a za účelem trávení co nejdelšího času dětmi na čerstvém vzduchu. Doprovodné vzdělávací aktivity v rámci programu budou také založeny především na pobytu v přírodě, kde je mnoho příležitostí pro různé názorné ukázky, exkurze, výlety dle naučných stezek, apod. Celkové předpokládané náklady ozdravných pobytů činí cca 3 mil. Kč, z toho Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 700 tis. Kč a částkou 1,2 mil. Kč ze svého Fondu životního prostředí se na jejich financování podílí městský obvod Poruba. „Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Moravskoslezského kraje.“

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI