Montessori výuka na Ukrajinské

Na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba jsme získali účelovou dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Montessori výuka na Ukrajinnské“

Účelem získané dotace je naplnění cílů Montessori pedagogiky tím, že vytvoříme tzv. připravené prostředí třídy, které má podněcovat a povzbuzovat k aktivitě a pomáhat dětem zafixovat si správné návyky prostřednictvím zakoupení speciálních pomůcek.

Termín realizace 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI