Projekty ze SMO 2024

Ukrajinská čte dětem 

Cílem projektu je podpora čtenářství a rozvoje jazykových kompetencí mateřského jazyka žáků 1. a 2. stupně. Dílčím cílem je dovybavení žákovské knihovny.

Kariérový poradce na Ukrajinské

Cílem projektu je zaměření se na potřeby žáků, tříd a celé školy v oblasti kariérového poradenství, posílení osobnostního rozvoje žáků při vzdělávání a pomoc žákům a rodičům při budoucí volbě střední školy a povolání.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI