Projekty ze SMO 2023

Statutární město Ostrava poskytlo naší školy účelové neinvestiční příspěvky na realizaci těchto projektů:

Zvyky a tradice v moderním světě ě ve výši 70 000 Kč Hlavním cílem projektu je připomenout žákům nejznámější svátky, významné dny apod. a s nimi spojené zvyky a obyčeje odrážející kulturní vývoj našeho národa. Pomocí aktivit motivačních pro poznání této problematiky upevňovat v dětech povědomí tradičních hodnot, jejich univerzální platnosti i v současném moderním světě.

Čtení pro nás – vzdělávací aktivity školní knihovny na ZŠ Ukrajinská ve výši 70 000 Kč – cílem projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti.

Podpora kariérového poradenství ve výši 40 000 Kč – příspěvek je určen na podporu realizace kariérového poradenství ve škole.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI