Projekty ze SMO 2022

Statutární město Ostrava poskytlo naší školy účelové neinvestiční příspěvky na realizaci těchto projektů:

Tradice tradičně i netradičně ve výši 70 000 Kč Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s tradicemi, svátky, zvyky a obyčeji vycházejícími z naší kultury a mentality. Dále chceme naučit žáky akceptovat názory druhých a pokusit se najít „zdravou hranici“ mezi respektování historických zvyklostí.

Vzdělávací aktivity školní knihovny na ZŠ Ukrajinská ve výši 40 000 Kč – cílem projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti.

Podpora kariérového poradenství ve výši 40 000 Kč – příspěvek je určen na podporu realizace kariérového poradenství ve škole.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI