Projekty ze SMO 2021

Tradice, čtení a relaxace na Ukrajinské

Cílem projektu je seznámit žáky s tradicemi, svátky, zvyky a obyčeji, rozvoj čtenářské gramotnosti a vybudování relaxační místnosti Snoazelen ve ŠD.

Na tyto aktivity jsme získali 60 000,- Kč.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI