Projekty ze SMO 2020

Praktická a tvořivá Ukrajinská

Hlavním cílem projektu je čtenářská gramotnost a její rozvoj u žáků, osvojení si nových manuálních zručností a současně rozšiřování vědomostí o národních zvycích, tradicích a svátcích moderního světa.

Kariérový poradce na Ukrajinské

Cílem projektu je zaměření se na potřeby žáků, tříd a celé školy v oblasti kariérového poradenství, posílení osobnostního rozvoje žáků při vzdělávání a pomoc žákům a rodičům při budoucí volbě střední školy a povolání.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI