Projekty ze SMO 2019

 

 

 

Na podzim roku 2018 jsme podali žádost o dotaci s názvem „Ukrajinská vzdělaná a tvořivá “.

Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. a 2. stupně ZŠ, osvojování si nových souvisejících manuálních zručností a současně rozšiřování si vědomosti o národních zvycích a tradicích a svátcích moderního světa. Dílčím cílem je dovybavení žákovské knihovny dalšími hodnotnými knihami a pořízení pracovního materiálu do rukodělné a keramické dílny.

Na realizaci jsme získali 60 000,- Kč.

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI