Projekty ze SMO 2018

 

V roce  2018 jsme z dotace SMO získali na projekt „Kořeny, tradice, svátky, čtení a moderní svět“ 50 000 Kč.

Cílem projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, osvojování si nových manuálních zručností a současně rozšiřování vědomostí o národních zvycích, tradicích a svátcích moderního světa.

Dílčím cí

lem je dovybavení žákovské knihovny dalšími hodnotnými knihami a pořízení pracovního materiálu do rukodělné a keramické dílny.

 

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI