Projekty ze SMO 2017

 

 

V letošním roce jsme získali od SMO na podporu projektu „Tradice čtení na Ukrajinské“ celkem 60 000,- Kč.

Cílem projektu je seznámení žáků s tradicemi, svátky, zvyky a obyčeji vycházejícími z naší kultury a mentality.

Dalším cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. a 2. stupně.  

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI