Projekty ze SMO 2015

Ostrava_lg

 

 

 

 V roce 2015 jsme od  SMO získali  finanční prostředky na tyto projekty:

Ukrajinská tvořivá a vzdělaná

  • cílem projektu je rozvíjení čtenářské gramotnosti a osvojování si nových souvisejících manuálních zručností a současně rozšiřování vědomostí o národních zvycích, tradicích a svátcích moderního světa. Na projekt jsme získali 60 000 Kč.

DSC07504

 

Provoz multifunkčního hřiště na ZŠ Ukrajinské 1533 na rok 2015

  • cílem projektu je umožnit využití multifunkčního sportovního areálu široké veřejnosti v odpoledních hodinách, víkendech a školních prázdninách. Provoz hřiště byl dotován částkou 70 000 Kč.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI