Doučování žáků škol

Na naší škole probíhá v rámci Národního plánu obnovy doučování žáků, jehož finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách behem pandemie covid-19.

Děti jsou vzdělávány v malém kolektivu, učivo je zaměřeno na okruhy, které žáci potřebují dovysvětlit a procvičit. 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI