Nadace OKD

motto_bile1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky Nadaci OKD jsme získali projekt z EU.

 

Předložený grantový projekt do 2. kola výzvy OP VK v Moravskoslezském  kraji byl Výběrovou komisí doporučen k financování a zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 21. 3. 201 3  rozhodlo o poskytnutí dotace.

 

Nadace OKD rozhodla o podpoře našeho projektu s názvem My to společně zvládneme.
Uvedený projekt nám pomůže získat finanční prostředky na odborné zpracování žádosti o grant dle projektového záměru, který se týká:
 
Podpory integrovaných žáků s dg. PAS do běžné výuky vytvořením 4 metodik pro oblast ČaSP,  3 metodických materiálů pro rozvoj ICT dovedností za použití tabletů na 1. stupni ZŠ.
 
Dále je projekt zaměřen na nácvik skupinových sociálních a komunikačních dovedností žáků s dg. PAS a psychologickou podporu rodičů cestou skupinové  práce  zaměřené na osvětu, získávání informací, vzdělávání, individuální podporu rodičů v průběhu dětství a dospívání žáků s dg. PAS.
 
Projekt také  umožní vzdělávání pedagogů v oblasti  nácviku sociálních dovedností a metodě FIE.
 
Hlavní aktivity projektu jsou orientovány na:
  • vypracování sborníku se 4 metodikami pro ČaSP
  • vypracování sborníku se 3 metodickými materiály s DUMy pro tablety
  • tvorbu školní metodické příručky „Nácvik sociálních dovedností pro žáky s dg. PAS“
  • terapeutická setkání s cílem podpořit a posílit rodiče žáků s dg. PAS

 

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI