Finanční dar ČEPS, a.s.

Od akciové společnosti ČEPS jsme získali finanční dar ve výši 30 000 Kč na zakoupení speciálních didaktických pomůcek nezbytných pro nově vznikající státní Montessori větev na naší škole.

Za poskytnuté finanční prostředky děkujeme.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI