Opatření k výuce od 30. 11. 2020

  1. Ochrana úst a nosu – povinnost ve všech prostorách škol a školských zařízení. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (u nás respirátorů).
  2. Větrání – 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. 
  3. Homogenita v ZŠ – homogenita třídy, oddělení a studijní skupiny.
  4. Stravování – pro distanční výuku – pouze odběr u výdejního okénka u vstupu do kanceláře školní jídelny (tam, kde se prodávají stravenky. Upozorňujeme, že žáci na distanční výuce nesmí chodit do jídelny) v době od 11.30 do 11.40, v případě potřeby, že on-line výuka končí ve 13.30, tak výdej v době 13.45 – 14.00. Pro prezenční výuku – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb, rozestupy mezi žáků z různých tříd. Přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu odběrem ve šj. 
  5. Vstup a pohyb třetích osob v prostorách škol – vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy v době provozu školy je zakázán. Návštěva je možná pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 
  6. Školní družiny  –  pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jaké ve třídě; pokud to není z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny zařadit žáky jednoho ročníku. 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI