Návštěva hasičů v 2. třídách

V úterý 19. 5. 2015 navštívili hasiči naše druháky.

Cílem besedy bylo seznámení s požární problematikou.  Děti se naučily, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédly si zásahový oblek,  dověděly se, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu.

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI