Konverzační odpoledne v cizích jazycích

Dne  6. dubna 2016 se uskutečnila každoroční pravidelná akce s názvem „Konverzační odpoledne v cizích jazycích“. Žáci měli připraveny rozhovory, scénky,  písničky, dramatizace.

       Žáci třetí třídy předvedli pohybovou píseň v jazyce anglickém s tanečními prvky, skvělá choreografie. Žáci čtvrtých tříd připomenuli atmosféru amerických lidových písní a  následovala hudební vložka, kdy flétna a keyboard zahráli plánovaně tytéž písně. Šestá třída předvedla tématické rozhovory: prázdniny, nakupování, v jazyce anglickém a její žáci zahráli již zmíněné americké písně na hudební nástroje.
 Sedmá třída se pustila hned do několika témat a jazyků: vtipná parodie pohádky O veliké řepě v jazyce ruském, kamarádi připravující fiestu v jazyce španělském, rozhovor na téma školního výletu do Anglie a scénku v ordinaci v jazyce anglickém.
 Žáci osmé třídy předvedli bravurně zjednodušenou pohádku „Kocour v botách“ v česko-španělském podání.
Všem žákům patří dík za jejich píli!!!
Také děkujeme rodičům za návštěvu na akci i za podporu žáků ve studiu (nejen) cizích jazyků.
Těšíme se již na příští setkání.
 Kolektiv učitelů cizích jazyků.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI