Informace o novinkách ve školním roce 2019/2020

Jazyková výuka:
  • Žáci 5.-9. tříd budou mít v rámci výuky anglického jazyka zařazenu 1 x týdně výuku s rodilým mluvčím po celý školní rok.
  • Žáci 1.-4. tříd budou mít  možnost přihlásit se  do kroužku AJ realizovaného 1 x týdně, kde bude výuka také vedena rodilým mluvčím. Cena za tento kroužek bude 500 Kč za rok.
  • Děti, které budou v příštím školním roce navštěvovat školní družinu a jsou ohroženy případným školním neúspěchem v oblasti jazykové výuky, budou mít možnost navštěvovat zdarma v rámci školní družiny kroužek AJ, který povede pedagogický pracovník školy, ten bude s dětmi zábavnou formou procvičovat učivo tohoto předmětu.
  • Během prázdnin bude vybudována druhá digitální  jazyková laboratoř. Tím se staneme první školou v Moravskoslezském kraji, která tyto digitální laboratoře bude mít dvě!

 

Žákům s podpůrnými opatřeními a jejich rodičům bude k dispozici kromě školního speciálního pedagoga i školní psycholog.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI