Informace k vratce poplatku za ŠD

V průběhu prosince 2020 bude vráceno školné za měsíce duben, květen a červen 2020 a poměrná část školného za měsíce říjen a listopad 2020, kdy byl provoz školní družiny přerušen. Výše vratky za říjen a listopad závisí na počtu dnů uzavření družiny pro jednotlivé ročníky.

Platby budou vráceny školou na účet, ze kterého je úplata za školní dužinu zákonnými zástupci zasílána. V případě změny Vašeho bankovního účtu informujte prosím neprodleně ekonomku školy. U plateb v hotovosti budou zákonní zástupci žáků telefonicky vyzváni, aby si vratku vyzvedli v kanceláři školy.

Vratky školného za ostatní měsíce, kdy provoz družiny nebyl přerušen a kdy žáci školní družinu nenavštěvovali, jsou i nadále zasílány pouze na základě písemné žádosti.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI