Hvězdičky 2017 jsou rozdány

Dne 8. 6. 2017 byla v Centru volného času na ulici Vietnamská rozdána ocenění Hvězdička 2017. Slavnostní program uváděli žáci 9. A Petr Bystroň a David Stříž. Diváci měli možnost zhlédnout pásmo krátkých vystoupení našich žáků.

Nominováni v letošním školním roce byli tito žáci: Štěpán Havlas z 1. A, Veronika Wojnarová z 1. B, Václav Polák z 2. A, Alena Ciprichová z 2. B, třída 3. A, Dominika Čihánková z 3. B, Nicol Süperová ze 4. A, Barbora Skočková a Markéta Kofroňová ze 4. B, Gabriela Březná z 5. A a David Denk ze 7. A.

Hvězdičku za rok 2017 obdrželi tito žáci:

Natálie Goláňová z 2. A za úspěšnou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži (1. místo v dané kategorii) a za aktivitu ve sběrových soutěžích.

Karolína Škutová z 3. B za výborné studijní výsledky a úspěšnou reprezentaci školy v pěvecké soutěži.

Matěj Hendrich z 5. A za reprezentaci školy a výborné studijní výsledky.

Adam Tomášek z 6. A za výborné výsledky v okresním kole Olympiády ze zeměpisu.

Natálie Špoková ze 7. A za práci pro třídu a práci ve školním časopise.

Klára Mertová z 8. A za příkladné plnění školních povinností, dlouholeté vykonávání funkcí v třídní samosprávě a práci pro třídu, aktivní účast na školních vystoupeních a ochotu pomoci v různých situacích.

Všem nominovaným i oceněným gratulujeme, vystupujícím děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na příští ročník.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI