Hezké prázdniny

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem:

Školní rok 2022/2023 byl po dvou letech konečně běžným rokem bez všech epidemiologických omezení.

 • Pokračovali jsme s kroužky doučování, keramiky, otevřeli jsme baby aerobic. Žáci měli možnost navštěvovat ve škole tyto kroužky: šachy, florbal, volejbal, basketbal a kroužek Veselá věda.
 • V průběhu celého školního roku probíhala výuka s rodilým mluvčím.
 • Ještě před Vánoci jsme úspěšně prošli kontrolou České školní inspekce.
 • Velmi úspěšný byl vánoční jarmark, na kterém se setkávají rodiče i žáci s pracovníky školy, hojně navštěvován bývá bývalými žáky.
 • Po odloženém termínu jsme měli štěstí na sněhové podmínky a lyžák v březnu jsme si náležitě užili.
 • Nezanedbali jsme ani kulturu – navštěvovali jsme jak dopolední divadelní představení pro školy, tak ta večerní v NDM.
 • Zapojovali jsme se do různých akcí a soutěží ať pořádaných ve škole, nebo mimo ni. Výrazného úspěchu dosáhli žáci 5. třídy, kteří se stali absolutními vítězi ekologické soutěže Hledej pramen vody.
 • V I. pololetí jsme absolvovali projektový den mimo školu zaměřený na výstavu Tutanchamon, jeho hrobka a poklady v Brně. V II. pololetí byly pro žáky osmých a devátých tříd realizovány dva projektové dny s odborníky z praxe.
 • Další úspěšnou akcí byl Den otevřených dveří na téma podmořský svět, do jehož přípravy se nakreslením aspoň jedné ryby či jiného mořského živočicha na výzdobu školy zapojili všichni žáci.
 • Žáci 2. stupně měli možnost navštívit Osvětim a Paříž, páťáci vyrazili do školy v přírodě.
 • V květnu se nám podařilo navrátit se po třech letech k tradici oceňování žáků naší školy – proběhla Hvězdička 2023, kde jsme měli možnost kromě již zmíněného ocenění významných žákovských osobností zhlédnout velmi pěkná vystoupení jednotlivců i kolektivů.
 • Z dotazníkového šetření zaměřeného na klima školy vyplynula největší spokojenost rodičů s tím, že dítě navštěvuje zrovna naši školu, pravidla jsou u nás jasná a děti mají dobré vztahy s učiteli.   Žáci nejvíce oceňují vybavení školy technikou a pomůckami.
 • V závěru školního roku vyrazily děti na oblíbené třídní výlety – cílovými destinacemi se stalo Brno, Hodonín, Štramberk, Loděnice v Děhylově, Mlýn vodníka Slámy aj.

 

Nyní přejeme všem dětem hezké a bezpečné prázdniny a těšíme se na setkání v září.

 

A co nás čeká? Určitě budeme chtít dosáhnout vyšších cílů a být lepšími.

Znovu se budeme pravidelně setkávat s rodilým mluvčím, bude pokračovat doučování, nabídneme zájmové kroužky a chystáme i nějaké novinky.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI