Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili dějepisné olympiády.
Test obsahoval 20 úloh (otevřených i uzavřených), celkem bylo možné získat 51 bodů.
Zúčastněných žáků:19 (8.A 6, 9.A 13)
Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Štěpánka Chlopčíková 8.A (30 b), Richard Viktorin 9.A (25 b), Natálie Honová 8.A (24 b), Matěj Rellig 8.A (21 b) a Marian Pirhala 9.A (20 b).
Vítězka postupuje do okresního kola.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI