Dějepisná exkurze do Salzburgu, Berchtesgadenu a k jezeru Königssee

Ve dnech 21. 6. až 22. 6. 2018 se žáci páté až deváté třídy vydali na exkurzi do rakouského města Salzburku, kde měli možnost mimo jiné navštívit zahrady mirabellského zámku, rodný dům hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, v němž je umístěna stálá expozice věnovaná tomuto umělci. V Obilné ulilčce, kde tento dům stojí, jsou zachována stará domovní znamení z dob cechovního zřízení. V následné procházce po historické části města navštívili naši žáci mimo jiné Rezidenční náměstí, Salzburský chrám, který každého uchvátí krásou vnitřní výzdoby i vnější majestátností, a klášter sv. Petra.
Druhý den exkurze byl věnován návštěvě bavorského města Berschtegadenu, kde jsme navštívili Dokumentační centrum zabývající se obdobím nacistické okupace v Německu, podnikli výjezd na Kehlstein, což nám umožnilo nahlédnout do Hitlerova sídla zvaného Orlí hnízdo a pokochat se nádhernými výhledy. Exkurzi jsme zakončili u Královského jezera.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI