Čarodějnice

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc mají nečisté síly větší moc než jindy. Na obranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně. Ohně měly odehnat zlé živly a pomoci k ochraně přírody. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat.

Tak i na naši školu se slétli čarodějové a čarodějnice, aby oslavili příchod jara.

Žáci v nejrůznějších převlecích plnili zábavné disciplíny, aby mohli získat čarodějnický průkaz a ocenění za nejlepší masku. Tradiční byl také průvod čarodějnic.

I. stupeň

 

II. stupeň

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI