Bilance NF za šk. rok 2016/2017

Bilance NF za školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, níže uvádíme bilanci NF dětí při ZŠ Ukrajinská za školní rok 2016/2017. Tímto také děkujeme všem, kteří do NF přispěli nebo s NF jinak spolupracovali a těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2017/2018.

Příjmy:

·         Příjem z darů   72730,-
·         Fin. dar GFK   1200,-
·         Fin. dar na fotbalové dresy   8000,-
·         Sběr podzím 2016        8676,-

·         Doplatky na akce 2017        970,-

·         Doplatky na akce 2017       3450,-

·         Celkové příjmy za šk. rok 2016/2017:   95027,-

 

Výdaje:

·         Knihy na Hvězdičku     582,-
·         odměny dětem škol.družiny na 2016-2017   5000,-
·         sladkosti pro vystupující na akademii    995,-
·         pitíčka pro vystupující na akademii  2018,-
·         vánoční ozdoby  310,-
·         pohoštění na vánoční jarmark  543,-
·         materiál na výrobky na vánoční jarmark  4180,-
·         odměny za sběr  1472,-
·         dárky k Mikuláši 3845,-
·         odměny recitační soutěž I. st. 484,-
·         odměna soutěže – OČJ, fotbal, pěvecká soutěž, zeměpis 1192,-
·         odměny na lyžák  572,-
·         odměny rec. Soutěž II. st.  699,-
·         odměny žákům za pomoc u Dne otevř. Dveří  338,-
·         odměny dětem k zápisu  200,-
·         odměny žákům na Hvězdičku – ocenění a vystupující  891,-
·         sběrové soutěže, papír, recyklohraní  952,-
·         odměny konverzační odpoledne  1217,-
·         odměny Den čarodějnic  2087,-
·         vstupenky do kina ke Dni dětí   14007,-
·         závěrečné posezení pro 9.r.  1500,-
·         Výlet do ZOO pro redakční radu škol. Časopisu  480,-
·         fotbalové dresy z fin. daru   5265,-
·         Sponzorování sovice sněžné   5000,-

·         Celkové výdaje za období 2016/2017:   54839,-

Zůstatek z r. 2015/2016:     38674,-

Zůstatek z r. 2016/2017:     40188,-

Celkový zůstatek NF:         78862,-

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI