Bilance NF 2017/2018

Bilance NF za školní rok 2017/2018 a předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s finanční bilancí Nadačního fondu za školní rok 2017/2018. Největším výdajem za tento školní rok byl nákup šatních skříní pro 2. stupeň.  Po 3 letech existence NF se nám podařilo našetřit díky Vaším darům dostatečnou částku a umožnit tak žákům využívat komfortnější a především bezpečnější šatny. Poděkovat musíme taktéž vedení školy, které za nemalých nákladů upravilo prostor šaten tak, aby zde mohly být skříně instalovány.

Níže také uvádíme předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019, ve které bychom se chtěli zaměřit především na financování školních akcí a soutěží pro děti.

Tento rok je příspěvek stejně jako v minulých letech 400,- na žáka. Prosíme, aby děti odevzdaly tento příspěvek třídnímu učiteli do konce října.

Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme za finanční dary věnované NF.

Příjmy:
·         fin. dary od rodičů 79550,-
·         doplatky na akce 2640,-
·         vstupné vánoční jarmark 1403,-
·         doprodej pitíček a tatranek 595,-
·         sběr papíru 11802,-

 

Zůstatek z r. 2015/2016:                                                       38674,-

Zůstatek z r. 2016/2017:                                                         40188,-

Celkové příjmy za šk. rok 2017/2018:                                     95990,-

 

Výdaje:
·         dárky pro děti Mikuláš 6921,-
·         odměny pro děti šd 5068,-
·         vánoční jarmark 3895,-
·         poplatek bance 3779,-
·         odměny turnaj ve vybíjené a florbalu 526,-
·         odměny na recit. Soutěž /1. a 2. st./ 1470,-
·         odměny za účast ve vědomostních soutěžích 1100,-
·         odměny účastníkům lyžáku 456,-
·         Den otevřených dveří – sladkosti pro děti a pomáhající žáky 495,-
·         Hvězdička 2416,-
·         materiál na velikonoční jarmark 629,-
·         pohoštění na konverzační odpoledne 838,-
·         atrakce Den dětí 8500,-
·         razítka a pohoštění na Den dětí 5453,-
·         odměny za sběrovou soutěž 1011,-
·         škola v přírodě – odměny pro děti 598,-
·         šatní skříňky 118719,-
·         rozloučení s deváťáky 2400,-

 

Celkové výdaje za období 2017/2018:                                164274,-

Celkový zůstatek NF:                                                         10578,68,-

 

Rozpočet  Nadačního fondu ZŠ Ukrajinská na rok 2018/2019
        Plán
Předpokládaný příjem z darů 75000
Fin. dar na fotbalové dresy
Sběr podzim 2018
vstupné ván. Jarmark
doplatky na akce
úrok
zůstatek z r. 2017-2018 10578,68,-
příjmy celkem 85578,68,-
Recitační soutěž 1500
Konverzační odpoledne 1200
Den čarodějnic 1000
Pasování prvňáčků 500
Den otevřených dveří + zápis 500
Dárky Mikuláš 3500
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění 7000
Školní družina 5000
školní družina kouzelník 5000
materiál na velikonoční dílny 2000
Provoz – kancelářské vybavení 200
Lyžařský kurz 1000
Poplatky bance 3500
Školní Hvězdička 2500
Odměny pro žáky za soutěže – různé 5000
Den dětí 15000
Doprava na projektové vyučování/ výlet pro redakci Sovičky 3000
Sponzorování sovice v ZOO 5000
Odměny za sběrové akce 3000
Odměna časopis 1000
Rezerva na šatní skříňky pro každého žáka
škola v přírodě 1500
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu 500
Pro vycházející žáky 2000
Předpokládané výdaje celkem  

     70400,-

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI