Bilance Nadačního fondu za šk. rok 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám předkládáme finanční bilanci Nadačního fondu za školní rok 2019/2020. Největším výdajem bylo vzhledem k nárůstu počtu žáků na 2. stupni dokoupení šatních skříněk pro druhý stupeň. Kvůli přerušení prezenční výuky odpadlo také spousta školních akcí, které chtěl NF financovat a zůstal tak na účtu větší obnos, než s kterým jsme počítali. I proto jsme se rozhodli snížit příspěvek NF na tento školní rok o 50 % a budeme tak tedy vybírat 200,- na žáka. Tyto prostředky bychom chtěli, kromě financování školních akci, soutěží apod. použít na nákup šatních skříněk pro část 1. stupně.

Děkujeme Vám za spolupráci a finanční příspěvky Nadačnímu fondu.

Příjmy:

Příjem z darů76200
Zůstatek ze šk. Roku 2018/201952700,68
vstupné ván. Jarmark1884
doplatky na akce600
  celkem131384,68
      Výdaje: 
Recitační soutěž883
Konverzační odpoledne1428
Dárky Mikuláš7079
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění3775
Školní družina5000
školní družina zdravověda1290
Lyžařský kurz700
Odměny pro žáky za soutěže – různé90
Den dětí – atrakce, materiál, sladkosti2480
šatní skříňky11458,7
Doprava do OZO5600
škola v přírodě998
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu447
Poplatky bance6034
  výdaje celkem47262,7
  
  
Zůstatek84121,98

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI