Adopce panenek

Žáci 7. A se rozhodli věnovat peníze, které získali prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku, na
fond UNICEF. Zapojili se do projektu Adopce panenek. Zakoupení panenky, která představuje skutečné dítě nacházející se
někde v rozvojovém světě, umožní proočkování tohoto dítěte proti tetanu, spalničkám, černému kašli, záškrtu, tuberkulóze a dětské obrně, což jsou v těchto částech světa stále ještě smrtelné choroby.

Žákům 7. A za tento chvályhodný čin děkujeme.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI