Volby do školské rady

Vážení rodiče,

2. října 2023  proběhnou volby zástupců zákonných zástupců do školské rady. Od třídního učitele dostanete na třídní schůzce hlasovací lístek, vyberete 2 kandidáty (dle níže uvedené informace o proběhu voleb). Hlasovací lístek vhodíte do urny u vrátnice.

Třídy, které nebudou mít třídní schůzky – přijďte pouze zvolit zástupce do školské rady.

Kandidaturu přijali:

Jméno kandidáta Třída dítěte Trvalý pobyt
Veronika Baďurová 5. A Vietnamská 1489/2, Ostrava-Poruba 
Jindřich Kaněra 1. M L. Podéště 8, Ostrava-Poruba
Kateřina Smutná 1. B, 5. A Jana Šoupala 1600/9, Ostrava-Poruba

Informace o průběhu voleb

 1. Volby probíhají tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 2. Oprávněnými voliči zákonných zástupců nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilého žáka školy.
 3. Poté, co třídní učitel ověří, zda je volič oprávněn volit, obdrží hlasovací lístek.
 4. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše tolik pořadových čísel před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas, kolik kandidátů je v daných volbách do školské rady voleno. (2)
 5. Hlasovací lístek vloží oprávněný volič do urny umístěné u vrátnice.
 6. Za neplatný hlasovací lístek je považován takový:
  1. Na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno.
  2. Na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů.
  3. Který je přetržen.

Výsledky voleb budou zveřejněny 3. 10. 2023

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI