Projekt ze SMO 2010

Ostrava_lg

www.ostrava.cz

V roce 2010 získala naše škola dotace ze Statutárního města Ostravy na tyto aktivity

Atletický kroužek – záměrem je dát atletickým aktivitám na naší škole větší časový prostor a využít nově zrekonstruované prostory atletického oválu. Díky dotací bude kroužek vybaven štafetovými kolíky, stopkami, kriketovými míčky, startovacími bloky ap.

Snímek 013Snímek 025

Keramická dílna – na naší škole již několik let úspěšně pracuje keramický kroužek, který se těší velké oblibě u žáků.  Jeho činnost však vyžaduje nemalé finanční prostředky.

Snímek 004Snímek 007

Provoz multifunkčního hřiště – v roce 2009 byl na naší škole otevřen nový multifunkční sportovní areál, který zahrnuje komplex hřišť na volejbal, basketbal, streetball, házenou, fotbal, jeho součástí je i 200 m běžecký ovál a 80 m sprintérská dráha s doskočištěm.  Účelem dotace je umožnit  využití sportovního areálu široké veřejnosti v odpoledních hodinách, víkendech a školních prázdninách.

Svátky a tradice – přiblížíme dětem tradiční svátky našeho roku a zaměříme se na zvyky a tradice, které je provázejí.

Snímek 072Snímek 019

Relaxační místnost – cílem je zřízení kvalitně vybavené relaxační místnosti a v ní i zavádění inovativních metod výuky.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI