Projekt Arcelor Mittal

am_plogo_c_pos

Naše škola získala dotaci ve výši 20 000,- Kč  na vytvoření relaxačního koutku s možností drama a muzikoterapie ve stávající učebně specializované třídy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS).

V nově vybaveném  relaxačním  koutku budeme   zavádět prostřednictvím prožitkových činností inovativní  metody výchovy žáků s PAS. Formou her pomocí drama či muzikoterapie naučíme rozeznávat žáky s PAS životní situace a tím je  lépe připravíme  na společenskou integraci.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI