Projekty ze SMO 2011

ostrava

V roce 2011 získala naše škola dotace ze Statutárního města Ostravy na tyto aktivity

Svátky, tradice a zvyky na ZŠ Ukrajinská

přiblížíme dětem národní zvyky a tradice

Provoz multifunkčního hřiště

chceme umožnit využití sportovního areálu široké veřejnosti v odpoledních hodinách, víkendech a školních prázdninách

Odpočinková místnost

záměrem projektu bylo vybudování odpočinkové místnosti, která bude eliminovat rizikové faktory o přestávkách a v době mezi vyučováním. Místnost jsme vybavili stoly na stolní tenis a hrami.

Rukodělné kroužky

cílem projektu je dát větší časový prostor těmto volnočasovým aktivitám a dovybavit učebnu rukodělných činností dostatečným množstvím potřebného materiálu

Florbalový kroužek

navázali jsme na stávající volnočasové aktivity a dovybavili jsme kroužek, o který je mezi žáky 1. stupně velký zájem

Zvedák pro bezbariérové WC

cílem projektu je zlepšení komplexních služeb pro handicapované žáky

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI