Projekt podpořený Nadací OKD – 2009

 
 motto_bile1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl  nominován  odbornou komisí mezi tři nejlepší v kategorii Projekt roku (udělují se
čtyři ceny, jedna v každém grantovém programu).
Slavnostní vyhlášení již třetího ročníku  Cen Nadace OKD 2011 se uskutečnilo dne 10. listopadu 2011 v sále Kompresorovny Hornického muzea.

 

 
Nadace OKD rozhodla o podpoře našeho projektu  s názvem Výborný projektový záměr potřebuje odborníky.
Uvedený projekt nám pomůže získat finanční prostředky na odborné zpracování žádosti o grant dle  projektového  záměru, který se týká:
  • vypracování metodiky pro výchovu dětí s poruchou autistického spektra  k rozvoji sociálních kompetencí
  • vypracování individuálních vzdělávacích plánů
  • rozšíření nabídky  speciálně pedagogických  a psychologických služeb u žáků s lékařskou diagnózou autismus a u žáků tělesně postižených
  • na nové  metody a foremy týkající se reedukace, tj. uplatňování takových metod speciální pedagogiky, které rozvíjejí  a upravují  porušené funkce a činnosti.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI