Projekt SIPVZ

V rámci Projektu „Rovnocenné podmínky ve vzdělávání všem dětem pomocí ICT“ jsme ve škole zřídili multimediální učebnu, vybavenou v 1.fázi interaktivní dotykovou tabulí SMART Board, dataprojektorem, ozvučením k tabuli SMART a bezdrátovým tabletem SMART Airliner (pomáhá zapojit žáky s tělesným postižením) a v 2.fázi vizualizérem a hlasovacím systémem (k ověřování znalostí žáků zábavnou formou s využitím přirozené hravosti a soutěživosti u dětí).

Cíl projektu:

  • Projekt si klade za cíl radikálně zvýšit názornost výuky, zatraktivnit výuku, zvýšit motivaci žáků s SPU k učení a spolupráci.
  • Zefektivnit prověřování učiva u dětí s handicapem.
  • Naučit děti s handicapem práci s PC.
  • Vytvořit minimálně 40 výukových hodin

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI